Doelstelling

De doelstelling van de opvang van de korfkidz is op te splitsen in de doelstelling voor de kinderen en de doelstelling voor de ouders.

Doelstelling voor de kinderen:

• De korfkidz is een plek waar kinderen graag naar toe gaan.
• Het is een eigen plek voor kinderen om na schooltijd en in de vakanties met vriendjes en vriendinnetjes de tijd leuk door te brengen.
• De coaches van de korfkidz verplaatsen zich in de wensen, behoeften en uitdagingen van de kinderen.
• De plek en de tijd is van de kinderen, de kinderen bepalen gezamenlijk wat ze ermee gaan doen.
• De activiteiten zijn onder gebracht in zogenaamde ankers (sportief, cultureel, creatief en rust en gezelschapsspellen.
• De kinderen kunnen aan een heleboel activiteiten meedoen , maar soms ook even helemaal niets… en dat is belangrijk, want op deze momenten kunnen de kinderen hun opgedane ervaringen en emoties even een plekje geven.

Doelstelling voor de ouders:

Voor de ouders wil de korfkidz een partner zijn in de ( zorgenvrije) opvang van kinderen, zodra de schooltijd is afgelopen.

• De korfkidz is een partner van de ouders in de opvang van de kinderen.Zodra de schooltijd is afgelopen.
• De korfkidz zorgt voor "zorgenvrije" opvang..
• De korfkidz is het gehele jaar (52 weken) open.