Kosten

Wij gaan uit van een jaar dat bestaat uit 37 schoolweken en 15 vakantieweken.

In de schoolweken is de korfkidz op de volgende tijden geopend:

maandag, dinsdag en donderdag 14.45 uur tot 18.30 uur korte dag
woensdag 12.00 uur tot 18.30 uur lange dag
vrijdag (groep 1, 2, 3 en 4) 12.00 uur tot 18.30 uur lange dag
vrijdag (groep 5, 6, 7 en 8) 14.45 uur tot 18.30 uur korte dag

In de vakantieweken en op vrije dagen is de korfkidz geopend van 08.30 uur tot 18.30 uur.

Kinderen worden voor minimaal 1 dag per bij de korfkidz geplaatst. Het uurtarief voor 2024 bedraagt € 9,68. In dit bedrag zijn alle kosten voor de opvang en verzorging van uw kind(-eren) opgenomen.

Klik hier om naar het kostenoverzicht te bekijken.