Werken bij de korfkidz

Werken bij de korfkidz is leuk, afwisselend, leerzaam, maar ook heel dankbaar werk. Jij bent er voor de kinderen en daar krijg je heel veel voor terug. De persoonlijke band die je met ze opbouwt en het plezier dat je met ze beleeft geven de coaches veel waardering van hun werk.

De coaches bij de korfkidz zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:
• Tevreden kinderen
• Tevreden ouders
• Tevreden collega’s
• Een schone en opgeruimde omgeving

Als aan deze eisen wordt voldaan, hebben de coaches veel vrijheid om invulling te geven aan hun werk. De korfkidz ziet de coaches als professionals die in staat zijn om een goed programma voor de kinderen samen te stellen en uit te voeren.

Kinderen van de ‘bso-leeftijd’ weten wat ze willen, maar vaak willen ze niet allemaal hetzelfde. Om deze reden werkt de korfkidz met vier ankers (sportief, creatief, cultureel en rust (en gezelschapsspellen)) waar activiteiten aan gekoppeld zijn. Wisselend worden de verschillende ankers aangeboden.

De coaches zorgen in teamverband voor de aanvulling van deze ankers.