Formulieren & Informatie

Klik hier voor het inschrijfformulier

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Klik hier voor de huisregels

Klik hier voor de berekening van de kosten van de buitenschoolse opvang

Klik hier voor het aanvragen van extra opvang

Klik hier voor het pedagogisch beleid

Klik hier voor het reglement van de oudercommissie

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de oudercommissie


Klachtreglement

Als u als ouder een klacht heeft, bespreekt u dat eerst met de coach. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, bespreekt u de klacht met de unitleidster en indien noodzakelijk met de directie. Leidt dit toch niet tot een bevredigende oplossing dan staat in het Klacht Reglement beschreven op welke wijze u dan te werk kunt gaan. Naast de interne klachtbehandeling is de Korfkidz Amstelveen BV per 1 januari 2016 ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Via deze Geschillencommissie kunt u een klacht ook via een externe procedure laten afhandelen. Klik hier om het pdf bestand met het Klacht Reglement van de korfkidz te openen.