Kennismaking


De korfkidz is een organisatie die Buitenschoolse Opvang (BSO) aanbiedt aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De korfkidz richt zich daarbij op kinderen die naar één van de basisscholen in Amstelveen Noord (ten noorden van de snelweg A9) gaan.

In 2008 realiseerde de kinderkorf haar nieuwe kinderdagverblijf aan de Amsterdamseweg 209. In deze accommodatie was nog ruimte beschikbaar. Het aanvankelijke doel was om deze ruimte te verhuren aan een bestaande BSO organisatie. De Oudercommissie van de kinderkorf heeft de directie van de kinderkorf gevraagd om de organisatie van de BSO zelf ter hand te nemen, daarbij voortbordurend op de werkwijze bij de kinderkorf.

De korfkidz (de nieuwe naam van de BSO) is in het najaar van 2008 begonnen met uitgebreide gesprekken met een ouderfocus groep waarin ouders vertegenwoordigd waren die bekend waren met de kinderkorf en met bestaande BSO organisaties. Gedurende deze gesprekken werd vastgesteld aan welke voorwaarden een goede BSO moet voldoen

Op basis van deze gesprekken heeft de directie de doelstelling van de opvang geformuleerd die vanaf januari 2009 vorm heeft gekregen binnen de korfkidz.

Klik hier om naar de doelstelling van de korfkidz te gaan.