Oudercommissie

Wat?
De oudercommissie is de schakel tussen de ouders en de directie van de korfkidz. De oudercommissie bespreekt met de directie wat voor de ouders belangrijk is met betrekking tot de verzorging van hun kind(eren). Dat kan soms een verzoek zijn om een bepaalde procedure te veranderen of in te voeren of om inzicht in de huidige werkwijze te krijgen. Ook adviseren over zaken is een rol van de oudercommissie. Daarnaast is de oudercommissie actief bij het organiseren van borrels, feestelijkheden voor de kinderen etc.

Waarom?
Het doel van de oudercommissie is om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de korfkidz. Het is belangrijk om te weten wat je kind na schooltijd en tijdens vakanties op de korfkidz doet en hoe hij/zij verzorgd wordt. Hoe streng zijn de regels en wat is de achterliggende gedachte van het pedagogisch plan waar de korfkidz mee werkt. Iedere ouder wil dat er over de verzorging van zijn/haar kind wordt nagedacht en dat dit vervolgens eenduidig wordt uitgevoerd, in dezelfde lijn als thuis. Een ander doel van de oudercommissie is de drempel te verlagen om iets aan te kaarten bij de directie van de buitenschoolse opvang. Wanneer u als ouder met een vraag, klacht of opmerking zit, die u bij voorkeur niet rechtstreeks aan de leiding meldt, kunt u dat via de oudercommissie doen. De oudercommissie zorgt er dan voor dat het bespreekbaar wordt en dat u op een anonieme manier antwoord krijgt.

Waar?
Met vragen, klachten, opmerkingen of klachten kun je terecht bij een van de leden van de oudercommissie.