Oudercontact

Wij hechten veel waarde aan goede contacten met de ouders. Dit is belangrijk om de opvang van uw kind goed te laten verlopen. De korfkidz heeft een aantal formele en informele contactmomenten.

Het intake gesprek
De gewenningsperiode van het kind begint met een intakegesprek met één van de coaches van de groep waar uw kind op komt. Tijdens dit gesprek verteld de coach u wat we allemaal doen bij de korfkidz en kunt u uw vragen stellen.

De gewenningsperiode
Tijdens de gewenningsperiode wennen niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. U kunt dan nader kennis maken met de coaches, de andere kinderen en de werkwijze op de groep.

Contacten tijdens het halen en brengen
Wij stellen het op prijs als u dagelijks even de tijd neemt om uw kind(eren) te halen of te brengen, zodat er gelegenheid is om informatie uit te wisselen.

Kindbespreking
Als u daar prijs op stelt of bepaald gedrag op de groep geeft de coach hiervoor aanleiding, dan maken we een afspraak voor een 10-minuten gesprek.

Nieuwsbrief
Periodiek wordt er een nieuwsbrief gemaakt die u informeert over komende activiteiten of activiteiten die geweest zijn.

Emailberichten
Als er dringende zaken zijn of reminders, kan het zijn dat wij u een emailbericht sturen.

Foto’s
Wij maken veel foto’s van alles wat uw kind meemaakt bij de korfkidz. Via de website Picasa stellen wij u in de gelegenheid om deze foto’s te zien en te downloaden. Als wij nieuwe foto’s geplaatst hebben, ontvangt u een emailbericht met de link die u toegang tot de foto’s op de website.

Zomerfeest
Ieder jaar organiseren wij een zomerfeest, waar ouders en kinderen met de coaches een gezellige middag met elkaar hebben. Dit biedt een leuke gelegenheid voor de kinderen om met elkaar te spelen. De ouders kunnen dan met elkaar nieuwe contacten maken en oude contacten ophalen met als gezamenlijk interesse: jonge kinderen en alles wat daarbij komt kijken.

Kerstborrel
Voor de kinderen is er elk jaar een heuze kerstlunch of kerstdiner, waar zij in hun mooiste kerstkleding lekker kunnen smullen van de heerlijkste hapjes (vaak klaargemaakt door de ouders). De ouders worden uitgenodigd om een kerstborrel te komen drinken.

De oudercommissie
Per jaar zijn er minimaal vier bijeenkomsten van de oudercommissie, waarin ouders en directie praten over zaken als pedagogisch beleid, personele bezetting, klachtenprocedure, inrichting van de ruimtes enz. De bijeenkomsten van de oudercommissie worden tijdig kenbaar gemaakt. Ouders kunnen onderwerpen of vragen die zij graag behandeld zien doorspelen aan ouders die in de oudercommissie zitten. Middels een verslag worden ouders op de hoogte gehouden van besproken zaken.

De klachten commissie
Heeft u een klacht waarvan u vindt dat deze niet goed is opgelost door de coach of de directie, dan kunt u via de klachten commissie uw klacht kenbaar maken en wordt deze middels de klachten procedure behandeld.

Klik hier om door te gaan naar de Klachten procedure.