Pedagogisch beleid


De korfkidz heeft een pedagogisch beleid ontwikkeld dat regelmatig gedurende teamoverleg met de coaches en met de leden van de oudercommissie geëvalueerd wordt.

Het pedagogisch beleid wordt getoetst door de GG & GD gedurende de jaarlijkse inspectie.

Het pedagogisch beleid biedt de leidraad voor het continu toetsen van de opvang aan kwaliteitscriteria zoals die geformuleerd worden door de leiding en medewerkers van de korfkidz zelf, door de ouders en tenslotte door de overheid.

Het pedagogisch beleid is dan ook continu ‘in beweging’.

Klik hier om het pedagogisch beleid in pdf-bestand te openen.