Studie- en verlofdagen van de scholen


De korfkidz haalt de kinderen op van de volgende basisscholen: Piet Hein, Roelof Venema, Michiel de Ruijter, St Josef en Het Palet Noord.

Tussen de scholen onderling is er variatie in het aantal studie- en verlofdagen en in de data waarop deze dagen vallen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders van de school een overzicht van dagen waarop de school niet open is, en die buiten de opvangdagen vallen zoals afgesproken in de plaatsingsovereenkomst. Ouders kunnen aan de hand hiervan nagaan op welke dagen zij gebruik willen maken van extra opvang door de korfkidz.

De kosten van de extra opvang worden aangegeven op de eerst volgende factuur en geïncaseerd met de incasso van de opvangkosten van de volgende maand.

Als u hier klikt, wordt het formulier Aanvraag Extra Opvang geopend. U kunt dit formulier invullen, opslaan op uw eigen computer en vervolgens mailen naar info@korfkidz.nl.

U kunt het formulier ook uitprinten en ingevuld op de groep inleveren.