Registratieplicht


Alle officiƫle kinderdagverblijven staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De registratie is een voorwaarde die de Belastingdienst stelt om een kinderopvangtoeslag toe te kennen aan ouders.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de wet kinderopvang.

Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, kunt u aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

De korfkidz is geregistreerd onder twee LRK- nummers. De groepen Monsters & co en The Incredibles (adres Amsterdamseweg 209c) hebben LRK- nummer 125 130 193 De groep Ratatouille (adres Amsterdamseweg 209b) heeft LRK- nummer 809 095 324

GGD Inspectierapporten

Jaarlijks worden alle kinderopvanglocaties door een van de GGD-inspecteurs bezocht en getoetst op de door de rijksoverheid gestelde kwaliteitseisen op het gebied van personeel, veiligheid en gezondheid, accomodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, en klachten.

De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Deze rapporten zijn te lezen via een rechtstreekse link op de vestigingspagina van deze website met daarbij een korte toelichting op het rapport.

De GGD rapporten zijn hieronder terug te vinden.
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2022
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2021
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2020
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2019
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2019
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2018
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2017
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2017
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2016
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2015
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2014
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2013
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2012
GGD Inspectierapport de korfkidz Amstelveen 2011
GGD Inspectierapport korfkidz Amstelveen augustus 2010
GGD Inspectierapport korfkidz Amstelveen maart 2010